June 21, 2014
0

 

13-17 Hydref

Dosbarthiadau Agored Cyfoes Proffesiynol ym mis Hydref

Theatr Place, Llundain

6 Hydref

Jo yn perfformio yn HIDE gan Deborah Light yn Galeri Caernarfon

Awst 18-25

Gwahoddiad … yn cael ei gyflwyno yn Sw Southside, Caeredin. Bob dydd am 10.45am

14 Mehefin

Tystion – Cyflwynodd yn The Place Llundain

13 Mehefin

Jo perfformio HIDE gan Deborah Light yn The Place Llundain

8 Mai – 6 Mehefin

Taith International Dance Roads

Deialog – Mae Deddf Dwbl

8, 9, 10 Mai Montreal

14, 15, 16 Mai Bordeaux

30, 31 Mai Turin

5ed, 6 Mehefin Arnhem

1 Mai

Deialog gwaith newydd Jo Sant – Deddf Dwbl rhagolygon fel rhan o fil gymysg o waith gyda Heloise Godfrey-Talbot yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd

18 a 19 Mawrth

Jo perfformio HIDE gan Deborah Light yn Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug.

15 Mawrth

Jo yn perfformio mewn Merched Stupid yng Ngŵyl pwynt yma, Swydd Efrog Dawns, Leeds – A gwrogaeth i Nigel Charnock yn gyfarwyddwyd gan Wendy Houstoun

13 Mawrth

Tystion yn cael ei chyflwyno yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu

21 Chwefror

Tystion yn cael ei gyflwyno yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

6 a 7 Chwefror

Jo yn perfformio yn HIDE gan Deborah Light yn Volcano, Abertawe

1af Chwefror

Tystion yn cael ei gyflwyno yn British Dance Edition 2014.

Tramffordd 4, Glasgow

31 Ionawr

Jo yn perfformio yn HIDE gan Deborah Light yn British Dance Edition 2014

27 Ionawr

Tystion – Galeri Caernarfon

24 a 25 Ionawr

Jo yn perfformio yn HIDE gan Deborah Light yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter

6 Rhagfyr, 2013

Jo cydweithio gydag artistiaid Steve Geliot a Tanya Raman. Bydd Jo yn perfformio Trajectory berfformiad celfyddydau cyfunol sy’n digwydd yn y Depot yng Nghaerdydd


20 a 27 Tachwedd, 2013

4ydd a Rhagfyr 11, 2013

Ymunwch â Jo ar gyfer Dosbarthiadau Cyfoes Oedolion Agored yn Rubicon Dance yng Nghaerdydd.

6 – 7.15pm

£5 / £3


11-15 Tachwedd 2013

Dosbarthiadau Agored Proffesiynol Llundain

The Place Theatre 9 – 10.30 am


27 Hydref

Bristol Dosbarth a Gweithdy

10 – 17:00 Gofod Dawns

theislandbristol.com


31 Hydref – 2 Tachwedd

Hanner tymor Dwys

Agor Dosbarthiadau a Gweithdai Meithrin

Rubicon Dance – Caerdydd


16 a 23 Hydref, 2013

6 – 7:30

Dosbarthiadau Cyfoes Oedolion

Rubicon Dance – Caerdydd


16 – 28 Medi

Dance Roads Agored Preswyl Broses yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter


26, 27 a 28 Medi, 2013

7:00

Tystion – Sherman Cymru – Caerdydd – 029 2064 6900


20, 21, 27 a 28 Gorffennaf, 2013

Mae’r gweithdai ymchwil agored proffesiynol Cynulleidfa yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter.


Gorffennaf 10, 2013

6.30 a 8:00

Tystion – Theatr Merlin – Gŵyl Frome – 01373 465949 – fromefestival.co.uk


3, 4, 5 Gorffennaf, 2013

Chwiorydd Dyas Cwarantin yn premiers yn Theatr Cyswllt ym Manceinion. Jo yn perfformio gyda Grace a Veronica Dyas, a gyfarwyddwyd gan Richard Gregory.


Mai 4, 2013

Premier yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd. Jo Fong cydweithio â Ballet Cymru ar gynhyrchiad newydd o Romeo a Juliet.


21, 22, 23 Chwefror, 2013

Bydd Jo yn perfformio Cuddio gan Deborah Light yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd.Leave a comment

Please wait...