Boed Hindda neu Ddrycin

“I did the first of a series of walks with people that will happen over the next two years today. It was quite gorgeous, light and yet in depth. If you‘re interested in joining a walk, read on.”
– Jo Fong

Sicrhau amser i gysylltu

Math arall o gyfoeth

Helo.

Fy enw i yw Jo a hoffwn eich gwahodd i gerdded, am dro, i grwydro – cam yn y cyfeiriad ‘i ble awn ni nawr?’

Ymhle mae’n dechrau?

O dan y geiriau hyn

– CREU GWIR FEL GWYDR O FFWRNAIS AWEN

– IN THESE STONES HORIZONS SING

Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd.

Pryd?

11am ddydd Mercher 28 Rhagfyr, 2022

Am ba hyd?

Croeso i bwy?

Mae’r daith hon yn gwahodd unrhywun sydd â diddordeb.

A oes yna gost?

Na

Pam ydw i’n cerdded?

Rwy’n cerdded pan rwy’n cwrdd â rhywun newydd

pan rwy’n mynd yn sownd

i glirio fy mhen a dychwelyd i’r gwir

i weld natur

i gael ystyr o le rwy’n byw

i gael teimlad o’r llun mawr

i glywed mwy ac efallai dysgu rhywbeth

i gymryd llwybr hir ac ystyried yr hyn sydd heb ei ddatrys

i drafod mater cymdeithasol

i lenwi gofod a dychmygu ei fod yn eiddo i bawb

i feithrin ffydd

ar gyfer pleser a lles

i ymarfer corff

i fod gyda phobl

i ysgogi cyfeillgarwch newydd

i fyfyrio dros lanast dryslyd, rhwystrol a chynddeiriogol

i weld os allwn ryddhau rhywbeth
i brotestio
i dawelu’r meddwl
i gysylltu pethau

i gael epiffani neu dri

Neu’n syml, er mwyn rhoi un troed o flaen y llall

Fy enw i yw Jo Fong. Rwy’n artist, ac rwyf newydd gael fy mhenodi’n Gydymaith Creadigol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Byddaf yn cerdded am 11am bob ddydd Mercher olaf bob mis o Fehefin 2021 ymlaen. Nid oes unrhyw ddisgwyliadau o’r teithiau hyn a does dim ffurflen gwerthuso ar y diwedd. Does dim ots gen i os oes 2 berson, 20 neu 200, mae ‘na lawer i’w ennill heb lawer o ymdrech.
Rhannwch, os gwelwch yn dda.

A HEFYD er mwyn i chi wybod, does dim angen hawlio lle; rhowch hi yn eich dyddiadur a dewch i ymuno. Os oes gennych chi unrhyw anghenion mynediad penodol, peidiwch ag oedi rhag cysylltu.

Ynglŷn â COVID. Fe fyddwn ni tu allan drwy’r adeg ac rydym ni eisiau i bawb deimlo’n gyfforddus a bod yn ddiogel. Plîs cadwch hyn mewn ystyriaeth.

Edrychwch ar ôl eich hunain a’r rheiny o’ch cwmpas.

“Walking makes you say stuff. New people and new encounters generate new ideas, new stuff being put into the atmosphere. Be a part of this creative locomotion by just coming to walk. Change takes time.” -Audience response.

“A physical and verbal negotiation of presence somewhere between the psycho-physical and the facilitated.” Audience description.