The Rest of Our Lives

The Rest of Our Lives

Crëwyd a pherfformiwyd gan Jo Fong a George Orange

Dawns Orau The Guardian 2022 LINK

Enwebwyd am Wobr UK Theatre 2023

Wedi’i ddewis ar gyfer Tymor y Cyngor Prydeinig / Fietnam 2023

Wedi’i ddewis ar gyfer Cymru yng Nghaeredin 2022 ac arddangosfa ryngwladol y Caravan Assembly 2024

“Un o brofiadau mwyaf llawen, doniol a llawn dathlu fy mywyd”
Hannah Robertshaw

Yn obeithiol, gobeithio, mae The Rest of Our Lives yn gabaret o fywyd a bod yn agos at farwolaeth. Ymunwch â Jo a George am noson o ddawns, syrcas a gemau.

Mae’r frwydr yn real.

Mae Jo yn hen ddawnsiwr, a George yn hen glown. Maent yn artistiaid rhyngwladol gyda 100 mlynedd o brofiad bywyd rhyngddynt. Maen nhw wedi cyrraedd y pwynt hanner ffordd, a nawr maen nhw’n edrych ar weddill eu bywydau ac yn meddwl tybed, beth nesaf? Gyda thrac sain i ddenu pawb i ddawnsio, llyfr o docynnau raffl ac ychydig o befr ecogyfeillgar. Ymunwch â nhw wrth iddynt lywio canol oed gyda’i gilydd gyda hiwmor, tynerwch ac optimistiaeth anhygoel.

“Dydw i ddim wedi cael cymaint o hwyl mewn sioe ers amser maith”
Aelod o’r gynulleidfa

Dim ond ar ddechrau’r diwedd ydyn ni. Ond rydyn ni yma o hyd.

Wedi’i gomisiynu a’i gefnogi gan y Rural Touring Dance Initiative.

“Trochi stratosfferig” Ymateb y gynulleidfa.

Diolch i Joe Wild, Marega Palser, Alisa Piebalga ac Ed Collier am ein helpu yn y stiwdio.

Cefnogir gan y Rural Touring Dance Initiative, Fieldwork, The Place Theatre, China Plate, House SE Theatre Network, Groundwork Pro, Tŷ Dawns Caerdydd, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Cyngor Prydeinig Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Chapter a Chyngor Celfyddydau Cymru .

Gwybodaeth i hyrwyddwyr a lleoliadau

Mae The Rest of Our Lives yn berfformiad dau berson a ddyluniwyd ar gyfer neuaddau pentref, neuaddau dawns a theatrau stiwdio. Mae’r perfformiad yn llawn ysbryd ac mae’r sioe yn cyffwrdd â themâu yn ymwneud â heneiddio’n dda, cyfeillgarwch a gofal.

Mae gennym ddiddordeb mewn adeiladu cymunedol sy’n digwydd mewn ffyrdd newydd gyda ffocws ar arallgyfeirio cynulleidfaoedd. Mae The Rest of Our Lives wedi’i pherfformio’n flaenorol yn Ageless Festival, Yorkshire Dance; Gŵyl Gomedi Machynlleth; The Place Theatre, Llundain; Tŷ Dawns, Caerdydd; Canolfan Gelfyddydau Chapter. Yn ystod hydref 2021, aethom ar daith i saith neuadd bentref yn Lloegr fel rhan o’r Rural Touring Dance Initiative.

Mynediad

Raglenwyr, gadewch i ni sgwrsio a gwneud y perfformiad yn hygyrch i gynulleidfaoedd b/Byddar!

Dehongliad Integredig BSL

Ers 2022, rydym wedi bod yn gweithio gyda’r dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain, Katie Fenwick. Mae Katie yn arbenigwraig mewn BSL ar gyfer gigs cerddoriaeth a theatr. Mae hi wedi ymuno â ni ar gyfer nifer o berfformiadau, a bydd yn ymuno â ni unwaith eto ar gyfer ein rhediad yng Nghanolfan Gelfyddydau Battersea yn Llundain, Mehefin 2024.

Gwybodaeth ychwanegol. I bobl sydd efallai angen gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn y sioe cyn cyrraedd. Mae’r LINC hon yn cynnwys sbwylwyr

Teithio yn y DU

Dysgwch am y Rural Touring Dance Initiative YMA

Ar gyfer perfformiadau mewn neuaddau cymuned a phentref yng Nghymru, gallwch archebu’r sioe drwy Gynllun Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru.

Perfformiadau neuaddau pentref a chanolfannau cymunedol, lawrlwythwch ein Pecyn Gwybodaeth.

Ar gyfer curaduron theatr stiwdio a phob lleoliad a hyrwyddwr arall, Pecyn hyrwyddwyr theatr stiwdio The Rest of Our Lives 2024 25

Teithio Rhyngwladol 

Yn 2023, aethom â’r sioe i Fietnam gyda dehongliad byw gan Tham Tran. Roeddem wrth ein bodd gyda sut aeth y fersiwn Saesneg/Fietnameg, cysylltwch â ni os ydych yn lleoliad sy’n dymuno cyflwyno The Rest Of Our Lives y tu allan i’r DU.

Lluniau: The Rest Of Our Lives yn y Labor Culture Palace, Dinas Ho Chi Minh, Fietnam LINK

Tymor VN y Cyngor Prydeinig 2023. Cefnogwyd gan y Cyngor Prydeinig a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru

Llun gan Kiet Tuan

 LogoTherestofourlives


Credits:
Photo:
Catriona James
Craig Kirkwood


2024

May 12th
Brighton Festival
Corn Exchange
Caravan Assembly International Showcase


7th - 22nd June
Battersea Arts Centre
(BSL 13th and 15th)


6th September
Chapter Arts Centre, Cardiff
(BSL Interpretation Katie Fenwick)


14th September
Foundry House Community Centre, Pembroke


21st September
Volcano Theatre, Swansea


19th October
Rhys Pritchard Memorial Hall, Llandovery


2023

British Council Viet Nam Season 2023
Hanoi
Ho Chi Minh City
Canterbury
Epsom
Reading
Margate
Norwich
Eastleigh
Croydon
Cambridge
Colchester
Farnham Maltings
Bournemouth
Leicester
Liverpool
Newport Riverfront
London Shoreditch Town Hall
Nottingham Lakeside Arts
Norfolk and Norwich Festival
Brighton Festival
Derby Deda
Cardiff, Norwegian Church Arts Centre
Abergavenny Dance blast
Manchester, HOME
Exeter Pheonix

2022

Small World Theatre, Cardigan
South Street Arts Centre, Reading
Feast Festival, Malvern
Circomedia, Bristol
Edinburgh Festival Fringe
Machynlleth Comedy Festival
Place Theatre, London
Dance House, Cardiff

2021

Village Halls
Penrith, Askern and Helton
Brigham, Cockermouth
Welshampton, Ellesmere
Kingsdon
Barlow in Edgeworth
Crich Glebe Field Centre
And
Newhampton Arts Centre, Wolverhampton

2020

Yorkshire Dance
Ageless Festival, Leeds

2019

Chapter, Cardiff