Witness – Portreadau o Fenywod sy’n Dawnsio

Ar gael ar gyfer y DU a theithio Rhyngwladol.

Tystion 3 ddawnswyr eithriadol wrth iddynt archwilio gwneud eu portreadau eu hunain coreograffig. Dawnswyr Ino Riga, Eeva-Maria Mutka a Annabeth Berkeley yn hael yn rhannu eu harfer a phroses o bwy ydyn nhw a beth yw dawns iddynt. Mae’r perfformiadau unigryw sy’n arwain yn y ddau cymhleth a hynod bersonol: yn fympwyol gan fod y merched sy’n dawnsio iddynt. Tri ymdrechion, agosatrwydd ragoriaeth a gonestrwydd mewn perfformiad.


Theatre yw bywyd ymarfer, a gynlluniwyd ymlaen llaw – eich bod yn gwybod eich rôl.” – Ino Riga
“Ni allwch bob amser yn dweud y gwir, weithiau mae’n rhaid i chi esgus.” – Annabeth Berkeley
“A yw hyn yn dawnsio?” – Eeva-Maria Mutka

Mae’r perfformiadau

“Portreadau yn arf defnyddiol i gael mynediad at y themâu yr oedd gennyf ddiddordeb mewn: cynrychiolaeth menywod mewn celf a dawns yn benodol ac mae’r llinell rhwng perfformiad a diffyg perfformiad gan seilio gonestrwydd mewn perfformiad. Yn themâu eraill yn meithrin yn y broses: harddwch o geisio, paratoi a thaith seicolegol pob dawnsiwr. Mae’r ffilmiau tynnu llinell denau rhwng yr hyn sy’n real neu eu perfformio ac yn gofyn sut y mae iddo gael ei wylio neu ei arddangos.” – Jo Fong

Mae’r darn gwreiddiol yn raddfa mawr tri gosodiad sgrin dawns. Y farn panoramig yn caniatáu yn y cyffredin a’r anghyffredin i ddod yn eiconig, y perfformwyr saturate y gofod gyda eu presenoldeb a lleisiau eto mae yn parhau i fod agosatrwydd.

Mae’r gwaith gwreiddiol neu cymysgrywiau o’r darn yn cael eu dangos mewn orielau. Mae’r detholiad hwn o waith unigryw yn esblygu, ynghyd â phob oriel greu darnau wedi’u teilwra ar gyfer pob digwyddiad.

Gall y naratif un sgrin i’w gweld yn sinema yn ogystal â’r celfyddydau lleoliadau ŵyl.

Credits:
Choreographer and Director: Jo Fong
Dancers: Ino Riga, Eeva-Maria Mutka
& Annabeth Berkeley
Filmmakers & Editing: Filipe Alcada & Dawn Collins
Music Giovanni Battista Pergolesi
Photo Credit: Filipe Alcada

Video: full length available on request

Witness – Portraits of Women Who Dance premiered in July 2012 at Chapter Arts Centre.

It has been presented at:
Sherman Theatre, Cardiff
Merlin Theatre, Frome